Institutional Clients

BANK KERJASAMA RAKYAT MALAYSIA

MAJLIS AMANAH RAKYAT

MALAYSIA AIRLINES

PERBADANAN USAHAWAN NASIONAL BERHAD

FUNDING SOCIETIES MALAYSIA

MAS WINGS

CO-OP BANK PERTAMA

INTERNATIONAL CONFERENCE & EXHIBITION PROFESSIONALS

BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD

DEWAN BANDARAYA KUALA LUMPUR

PERBADANAN KEMAJUAN IKTISAD NEGERI KELANTAN

FIREFLY

MBSB BANK

AMANAH RAYA

LEMBAGA PERMBIAYAAN PERMUMAHAN SEKTOR AWAM

SERBA DINAMIK GROUP BERHAD

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

KOPERASI POLIS DIRAJA MALAYSIA BERHAD

PERBADANAN KEMAJUAN NEGERI SELANGOR

SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AIR NEGARA

BERNAMA

PELABURAN MARA BERHAD

SYARIKAT PERUMAHAN NEGARA BERHAD

BANK KERJASAMA RAKYAT MALAYSIA

MAJLIS AMANAH RAKYAT

MALAYSIA AIRLINES

PERBADANAN USAHAWAN NASIONAL BERHAD

FUNDING SOCIETIES MALAYSIA

INTERNATIONAL CONFERENCE & EXHIBITION PROFESSIONALS

BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD

DEWAN BANDARAYA KUALA LUMPUR

PERBADANAN KEMAJUAN IKTISAD NEGERI KELANTAN

MAS WINGS

CO-OP BANK PERTAMA

FIREFLY

MBSB BANK

AMANAH RAYA

LEMBAGA PERMBIAYAAN PERMUMAHAN SEKTOR AWAM

SERBA DINAMIK GROUP BERHAD

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

KOPERASI POLIS DIRAJA MALAYSIA BERHAD

PERBADANAN KEMAJUAN NEGERI SELANGOR

SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AIR NEGARA

BERNAMA

PELABURAN MARA BERHAD

SYARIKAT PERUMAHAN NEGARA BERHAD